Comité section pool

 

Téléphone Email
Präsident
Christophe Godard
+32 496 467003 marie.breny@gmail.com
Sekretär
Ben Zenner
661 310891 zenben_8@hotmail.com
Kassenwart
David Himpe
david.himpe@hotmail.com
Sportwart
Mindaugas Paulavicius
621 728588 mindaugas.paulavicius@gmail.com
Jugendwart
Marc Meyer
691 661544 marc-meyer@gmx.net
Vereinsvertreter
Segio Berardi
fambe@pt.lu
Pressesprecher
 Posted by at 3:23 pm