Calendrier interclub

 

Calendrier Interclub complet

2016-10-02, 14H00 - Spieltag 1Salle (NOTE: WMO 1 toujours à Wiltz, WMO 2&3 toujours à Moesdorf)GCal
RL Differdange 1vsBF Dreilännereck 1, ,
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
KS Ettelbruck 1vsPBC Echternach 1Aal Schreinerei Schwalen, 9, place de la Libération, Ettelbruck (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
Q42 BC Luxembourg 1vsABC Schrondweiler 1Q42, 42, rue Strasbourg, Luxembourg (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
Inter 8 Beringen 1vsPBC Athus 1Chapelle, Chapelle, Beringen (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
2016-10-09, 14H00 - Spieltag 2Salle (NOTE: WMO 1 toujours à Wiltz, WMO 2&3 toujours à Moesdorf)GCal
Inter 8 Beringen 1vsABC Schrondweiler 1Chapelle, Chapelle, Beringen (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
BF Dreilännereck 1vsQ42 BC Luxembourg 1Brasserie Thillebierg, 4, rue Roosevelt, Differdange (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
PBC Echternach 1vsPBC Athus 1Diekricher Stuff, 16, rue de la Gare, Echternach (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
KS Ettelbruck 1vsRL Differdange 1Aal Schreinerei Schwalen, 9, place de la Libération, Ettelbruck (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
2016-10-23, 14H00 - Spieltag 3Salle (NOTE: WMO 1 toujours à Wiltz, WMO 2&3 toujours à Moesdorf)GCal
ABC Schrondweiler 1vsKS Ettelbruck 1All Schoul, 11, Rue de l'École, Schrondweiler (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
RL Differdange 1vsPBC Echternach 1, ,
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
PBC Athus 1vsBF Dreilännereck 1Maison des Œuvres, 20, avenue de la Gare, Aubange (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
Q42 BC Luxembourg 1vsInter 8 Beringen 1Q42, 42, rue Strasbourg, Luxembourg (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
2016-11-27, 14H00 - Spieltag 4Salle (NOTE: WMO 1 toujours à Wiltz, WMO 2&3 toujours à Moesdorf)GCal
KS Ettelbruck 1vsPBC Athus 1Aal Schreinerei Schwalen, 9, place de la Libération, Ettelbruck (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
PBC Echternach 1vsQ42 BC Luxembourg 1Diekricher Stuff, 16, rue de la Gare, Echternach (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
BF Dreilännereck 1vsInter 8 Beringen 1Brasserie Thillebierg, 4, rue Roosevelt, Differdange (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
ABC Schrondweiler 1vsRL Differdange 1All Schoul, 11, Rue de l'École, Schrondweiler (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
2017-01-08, 14H00 - Spieltag 5Salle (NOTE: WMO 1 toujours à Wiltz, WMO 2&3 toujours à Moesdorf)GCal
PBC Echternach 1vsABC Schrondweiler 1Diekricher Stuff, 16, rue de la Gare, Echternach (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
Inter 8 Beringen 1vsRL Differdange 1Chapelle, Chapelle, Beringen (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
KS Ettelbruck 1vsBF Dreilännereck 1Aal Schreinerei Schwalen, 9, place de la Libération, Ettelbruck (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
PBC Athus 1vsQ42 BC Luxembourg 1Maison des Œuvres, 20, avenue de la Gare, Aubange (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
2017-01-22, 14H00 - Spieltag 6Salle (NOTE: WMO 1 toujours à Wiltz, WMO 2&3 toujours à Moesdorf)GCal
ABC Schrondweiler 1vsPBC Athus 1All Schoul, 11, Rue de l'École, Schrondweiler (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
PBC Echternach 1vsBF Dreilännereck 1Diekricher Stuff, 16, rue de la Gare, Echternach (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
Q42 BC Luxembourg 1vsRL Differdange 1Q42, 42, rue Strasbourg, Luxembourg (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
Inter 8 Beringen 1vsKS Ettelbruck 1Chapelle, Chapelle, Beringen (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
2017-02-05, 14H00 - Spieltag 7Salle (NOTE: WMO 1 toujours à Wiltz, WMO 2&3 toujours à Moesdorf)GCal
Inter 8 Beringen 1vsPBC Echternach 1Chapelle, Chapelle, Beringen (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
PBC Athus 1vsRL Differdange 1Maison des Œuvres, 20, avenue de la Gare, Aubange (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
ABC Schrondweiler 1vsBF Dreilännereck 1All Schoul, 11, Rue de l'École, Schrondweiler (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
KS Ettelbruck 1vsQ42 BC Luxembourg 1Aal Schreinerei Schwalen, 9, place de la Libération, Ettelbruck (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
2017-02-26, 14H00 - Spieltag 8Salle (NOTE: WMO 1 toujours à Wiltz, WMO 2&3 toujours à Moesdorf)GCal
ABC Schrondweiler 1vsQ42 BC Luxembourg 1All Schoul, 11, Rue de l'École, Schrondweiler (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
PBC Athus 1vsInter 8 Beringen 1Maison des Œuvres, 20, avenue de la Gare, Aubange (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
BF Dreilännereck 1vsRL Differdange 1Brasserie Thillebierg, 4, rue Roosevelt, Differdange (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
PBC Echternach 1vsKS Ettelbruck 1Diekricher Stuff, 16, rue de la Gare, Echternach (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
2017-03-19, 14H00 - Spieltag 9Salle (NOTE: WMO 1 toujours à Wiltz, WMO 2&3 toujours à Moesdorf)GCal
ABC Schrondweiler 1vsInter 8 Beringen 1All Schoul, 11, Rue de l'École, Schrondweiler (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
Q42 BC Luxembourg 1vsBF Dreilännereck 1Q42, 42, rue Strasbourg, Luxembourg (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
PBC Athus 1vsPBC Echternach 1Maison des Œuvres, 20, avenue de la Gare, Aubange (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
RL Differdange 1vsKS Ettelbruck 1, ,
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
2017-04-02, 14H00 - Spieltag 10Salle (NOTE: WMO 1 toujours à Wiltz, WMO 2&3 toujours à Moesdorf)GCal
KS Ettelbruck 1vsABC Schrondweiler 1Aal Schreinerei Schwalen, 9, place de la Libération, Ettelbruck (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
PBC Echternach 1vsRL Differdange 1Diekricher Stuff, 16, rue de la Gare, Echternach (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
BF Dreilännereck 1vsPBC Athus 1Brasserie Thillebierg, 4, rue Roosevelt, Differdange (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
Inter 8 Beringen 1vsQ42 BC Luxembourg 1Chapelle, Chapelle, Beringen (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
2017-04-09, 14H00 - Spieltag 11Salle (NOTE: WMO 1 toujours à Wiltz, WMO 2&3 toujours à Moesdorf)GCal
RL Differdange 1vsABC Schrondweiler 1, ,
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
PBC Athus 1vsKS Ettelbruck 1Maison des Œuvres, 20, avenue de la Gare, Aubange (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
Q42 BC Luxembourg 1vsPBC Echternach 1Q42, 42, rue Strasbourg, Luxembourg (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
Inter 8 Beringen 1vsBF Dreilännereck 1Chapelle, Chapelle, Beringen (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
2017-04-23, 14H00 - Spieltag 12Salle (NOTE: WMO 1 toujours à Wiltz, WMO 2&3 toujours à Moesdorf)GCal
BF Dreilännereck 1vsKS Ettelbruck 1Brasserie Thillebierg, 4, rue Roosevelt, Differdange (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
Q42 BC Luxembourg 1vsPBC Athus 1Q42, 42, rue Strasbourg, Luxembourg (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
ABC Schrondweiler 1vsPBC Echternach 1All Schoul, 11, Rue de l'École, Schrondweiler (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
RL Differdange 1vsInter 8 Beringen 1, ,
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
2017-05-07, 14H00 - Spieltag 13Salle (NOTE: WMO 1 toujours à Wiltz, WMO 2&3 toujours à Moesdorf)GCal
RL Differdange 1vsQ42 BC Luxembourg 1, ,
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
KS Ettelbruck 1vsInter 8 Beringen 1Aal Schreinerei Schwalen, 9, place de la Libération, Ettelbruck (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
PBC Athus 1vsABC Schrondweiler 1Maison des Œuvres, 20, avenue de la Gare, Aubange (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
BF Dreilännereck 1vsPBC Echternach 1Brasserie Thillebierg, 4, rue Roosevelt, Differdange (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
2017-05-21, 14H00 - Spieltag 14Salle (NOTE: WMO 1 toujours à Wiltz, WMO 2&3 toujours à Moesdorf)GCal
BF Dreilännereck 1vsABC Schrondweiler 1Brasserie Thillebierg, 4, rue Roosevelt, Differdange (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
Q42 BC Luxembourg 1vsKS Ettelbruck 1Q42, 42, rue Strasbourg, Luxembourg (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
PBC Echternach 1vsInter 8 Beringen 1Diekricher Stuff, 16, rue de la Gare, Echternach (carte)
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda
RL Differdange 1vsPBC Athus 1, ,
Add to Google Calendar / Ajouter à Google Agenda

test

 Posted by at 4:52 pm

  One Response to “Calendrier interclub”

 1. Unmiérkung Interclub-Programm:
  An der Divisioun NATIONAL, sin Begegnungen
  schlecht opgestallt an zwar…
  Firwat sin do d’Heemmatcher an den retormatcher
  bei den équipen net glächermossen opgedeelt,
  wéi bei den aneren Divisiounen?
  Kann dach net sin, dat eng équipe 3 x hannerteneen
  Heemrecht huet oder emgedréint auswärts?
  Bei denen aneren Divisiounen (Prom. an 1) geht et schon???